BLOX

Reference

BLOX

FIXNORDIC leverer konsolsystem på BLOX i Frederiksholms Kanal.

BLOX

• Projektnavn: BLOX
• Kunde: Gaia Solar
• System: Tagparallelt
• Størrelse: 150kWp
• Montør: FIXNORDIC A/S
• Location: Frederiksholms Kanal

• Tagdækker: Primotag

• Tagtype: 440 paneler installeret på 4 dage i København.

Referencer: